วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง"ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำบ่อและกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปู จำนวน 15,000 ตัว ณ บริเวณชายหาดแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง"ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำบ่อและกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปู จำนวน 15,000 ตัว ณ บริเวณชายหาดแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี มอบหมายให้นายทศพล พลรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นวิทยาการให้ความรู้เรื่อง"ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ จำนวน 27 คน ซึ่งเป็นโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรยุวประมง รุ่นที่ 5/2565ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและวางแผนทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง ให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำมีใช้อย่างยั่งยืน โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  ปล่อยพันธุ์ปู(young crab 2) จำนวน 15,000 ตัว บริเวณ ชายฝั่งทะเลแหลมโพธิ์  อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ของกรมประมง (Shop online)   185   สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 2,000 ตัว เพื่อปล่อยงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสร...  174  กรมประมงเปิดให้จองพันธุ์กุ้งขาว(กุ้งขาวสิชล 1)ผ่านช่องทาง line Qr code    136  ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์...  135  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000ตัว บริเวณหาดบางมะรวด อำเภอปานาเระ จ...  131  บริษัทอะแมซอน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้การเลี...  124  งานเข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAPปลา อ.ไม้แก่นและอ.สายบุรี จ.ปัตตานี   122  วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง"ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ให...  122  แนวทางเพิ่มมูลค่า"ปลาบาซี(ปลาโคบ) เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชนิดใหม่ กับเมนูอาหารญี่...  106  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว บริเวณบ้านบางเก่า อ.สายบุรี จ.ป...  98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ