ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) มอบลูกพันธุ์กบให้กับประมงอาสา เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) มอบลูกพันธุ์กบให้กับประมงอาสา เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการประมง 

กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) มอบลูกพันธู์กบให้กับ นางสำเริง แจ่มทรัพย์ไพศาล ซึ่งเป็นประมงอาสาของอำเภอสรรพยา ซึ่งได้ปฏิบัติงานช่วยงานด้านประมงอย่างดียิ่ง  ได้จัดทำกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมง การเลี้ยงกบในกระชังบก และในขวดพลาสติก ที่บ้านเลขที่ 26 หมู่ 1 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  และนำไปจัดนิทรรศการด้านการประมงของหน่วยงานในเขตอำเภอสรรพยา และในเขตจังหวัดชัยนาท ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงกบแก่ผู้ที่สนใจ 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060