เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-01  |   ข่าววันที่: 2017-05-30 |  อ่าน: 1,791 ครั้ง
 

วันที่  30  พฤษภาคม  2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) นำลูกพันธุ์ปลากินพืชมอบให้ผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของชุมชนจำนวน 2 แห่ง คือ 1. แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 2. แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านหนองอีเซง ตำบลวังหมัน  อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดการหวงแหน ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำและใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่า

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรังปรุง 7 ก.ย.64).. (3,082)  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์.. (2,674) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป.. (2,105) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต9 (ชัยนาท).. (2,096) ประวัติหน่วยงาน.. (1,952) เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน.. (1,791) ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้.. (1,728) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,347) ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท).. (1,300) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) เรื่อง รายชื่อผู้สีทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกา.. (1,136)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150