เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน 

กิจกรรม


วันที่  30  พฤษภาคม  2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) นำลูกพันธุ์ปลากินพืชมอบให้ผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของชุมชนจำนวน 2 แห่ง คือ 1. แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 2. แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านหนองอีเซง ตำบลวังหมัน  อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดการหวงแหน ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำและใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่า

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060