ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท) 

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-02-24  |   ข่าววันที่: 2017-02-24 |  อ่าน: 1,301 ครั้ง
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาทพิทยา อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) จำนวน 112 คน  โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดฐานให้ความรู้แก่นักเรียน 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1  การเพาะพันธุ์ปลานิล ศึกษาการแยกเพศปลานิล การเคาะปากปลานิล และระบบการฟักไข่ปลานิล ฐานที่ 2 การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ศึกษาการแยกเพศปลาตะเพียนขาว การฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลา  ฐานที่ 3 การเพาะพันธุ์กบนา  ศึกษาการแยกเพศกบและการคัดเลือกกบที่พร้อมจะผสมพันธุ์ ศึกษาวงจรชีวิตกบ  ฐานที่ 4 ดูปลากระเบนน้ำจืด 

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรังปรุง 7 ก.ย.64).. (3,084)  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์.. (2,674) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป.. (2,105) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต9 (ชัยนาท).. (2,096) ประวัติหน่วยงาน.. (1,952) เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน.. (1,791) ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้.. (1,728) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,347) ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท).. (1,301) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) เรื่อง รายชื่อผู้สีทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกา.. (1,137)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150