ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท) 

บทความ


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาทพิทยา อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) จำนวน 112 คน  โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดฐานให้ความรู้แก่นักเรียน 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1  การเพาะพันธุ์ปลานิล ศึกษาการแยกเพศปลานิล การเคาะปากปลานิล และระบบการฟักไข่ปลานิล ฐานที่ 2 การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ศึกษาการแยกเพศปลาตะเพียนขาว การฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลา  ฐานที่ 3 การเพาะพันธุ์กบนา  ศึกษาการแยกเพศกบและการคัดเลือกกบที่พร้อมจะผสมพันธุ์ ศึกษาวงจรชีวิตกบ  ฐานที่ 4 ดูปลากระเบนน้ำจืด 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060