เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-23  |   ข่าววันที่: 2017-02-23 |  อ่าน: 436 ครั้ง
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ออกหน่วยบริการประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท  ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย หมู่ 3 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท บูรณาการร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โดยให้ความรู้ทางวิชาการ แจกเอกสาร ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับตรวจคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น และแจกพันธุ์ปลากินพืชให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ  (138)    ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียจากอุทกภัยด้านการประมง  (116)  ข้อควรปฏิบัติในการดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย  (102)  กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับโรงเรียนร่วมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (91)  รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการสงเสริมอาชีีพประมง หลักส... (68)  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี  (63)  แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูหนาว  (42)  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565  (22)  ส่งความสุขมอบให้เกษตรกร  (19)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150