เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ 

กิจกรรม


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ออกหน่วยบริการประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท  ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย หมู่ 3 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท บูรณาการร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โดยให้ความรู้ทางวิชาการ แจกเอกสาร ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับตรวจคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น และแจกพันธุ์ปลากินพืชให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060