ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท จัดชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ mobile hatchery สอนเกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท จัดชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ mobile hatchery สอนเกษตรกร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-26  |   ข่าววันที่: 2021-04-25 |  อ่าน: 269 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  เพื่อพัฒนายกระดับเกษตรกรตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกรไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว โดยจัดฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2564  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 เมษายน -1 พฤษภาคม 2564      ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยการใช้ ชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (mobile hatchery) เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปใช้ในพื้นที่จริง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรังปรุง 7 ก.ย.64).. (3,202)  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์.. (2,754) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต9 (ชัยนาท).. (2,137) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป.. (2,128) ประวัติหน่วยงาน.. (2,008) เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน.. (1,828) ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้.. (1,791) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,389) ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท).. (1,343) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) เรื่อง รายชื่อผู้สีทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกา.. (1,153)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150