จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (เกษตรกรรุ่นทั่วไป)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (เกษตรกรรุ่นทั่วไป)  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-22  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 215 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2564- 1 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (เกษตรกรรุ่นทั่วไป) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 3 รุ่น รวม 105 คน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงในทุกๆ ขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การเตรียมบ่อ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด กบ รวมถึงการอนุบาลและการให้อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน โรคสัตว์น้ำเบื้องต้น เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตกรเพื่อนำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มทักษะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อการบริโภคหรือจับจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ  (140)    ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียจากอุทกภัยด้านการประมง  (119)  ข้อควรปฏิบัติในการดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย  (104)  กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับโรงเรียนร่วมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (91)  รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการสงเสริมอาชีีพประมง หลักส... (72)  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี  (65)  แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูหนาว  (42)  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565  (23)  ส่งความสุขมอบให้เกษตรกร  (20)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150