รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 14.30 น. (วันทำการ)  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท  (โทร.056-405060)

รายละเอียด  

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา  

อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

**ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่รับรอง ตามแบบฟอร์มด้านล่าง**

 

ดูไฟล์สำเนาประกาศกรมประมง  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) .

เลื่อนลงด้านล่างสุด 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060