โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาทร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท  เข้าตรวจฟาร์มโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง ในเขตอำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมง อำเภอสรรพยา และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060