การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-20  |   ข่าววันที่: 2020-05-20 |  อ่าน: 403 ครั้ง
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายถาวร  ทันใจ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563 เพื่อร่วมชี้แจงแผนระดับที่ 3 (แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2567) ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

 ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร