กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร 

ข่าวกิจกรรม


กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

1.นางเกวลิน หนูฤทธิ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

2.นางสาวสุกัญญา พิมมาดี เศรษฐกรปฎิบัติการ

ได้รับรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2565 สาขา เศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ

3 นางสาวจริยา จิวาภิบาลธนากิจ เศรษฐกรชำนาญการ

ได้รับรางวัล ผลงานวิชาการชมเชย ประจำปี 2565 สาขา เศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   943   ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   241  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   112  ประกาศกรมประมง   98  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่...  96  การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF    91  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566   86  การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังห...  85  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   84  การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ้งไทย"    79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ