การปฏิบัติงานประจำในรอบเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ (ระยอง)


การปฏิบัติงานประจำในรอบเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ประชุม-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-ออกตรวจร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่(ชปพ.ประมง) 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!