กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง เดือน ธันวาคม 2562

 หน่วยป้องกันและปราบป​ระมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง เดือน ธันวาคม 2562 

หน้าหลัก


ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562หน่ายป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) โดยนายประเสริฐ องศารา พร้อมเจ้าหน้าที่ นปท.เพชรบุรี รวม 3 นาย ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง โดยเข้าร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ในกิจกรรมผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม” โดยร่วมกับฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และธนาคารปูม้าคลองวัว ณ ธนาคารปูม้าคลองวัว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบป​ระมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

     ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี    phetchaburifish@gmail.com   032481012   032481012