ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันพ่อแห่งชาติ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันพ่อแห่งชาติ 

หน้าหลัก

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-12-06  |   ข่าววันที่: 2019-12-06 |  อ่าน: 20 ครั้ง
 

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562หน่ายป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) โดยนายประเสริฐ องศารา พร้อมเจ้าหน้าที่ นปท.เพชรบุรี รวม 7 นาย เข้าร่วมกิจกรรมติดตามการขึ้นทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ธนาคารปูม้าหาดเจ้า - แหลมผักเบี้ย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีท่านอธิบดีกรมประมง (ท่านมีศักดิ์ ภักดีคง) เป็นประธานในพิธี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 หน่วยฯ เพชรบุรี ออกปฎิบัติงานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ศาลาชุมชนบ้านไทรน้อย ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.. (76)  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯ เพชรบุรี ออกปฏิบัติงานกิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 ณ ชุมชน บ้านโตนดน้อย ต.หนองขนาน .. (76) เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 62 เรือตรวจประมงทะเล 107 และ เรือตรวจประมงทะเล 108 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง.. (74) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (64) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (59) สถานที่ตั้งหน่วยงาน.. (51) หน่วยฯ.. (43) อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี.. (36) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง เดือน ธันวาคม 2562.. (27) หน่วยงานในสังกัดกองตรวจการประมง.. (27) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (23) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันพ่อแห่งชาติ.. (20) คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล 10 ก.ค. 62.. (20) ตารางแผนผลปฏิบัติงาน ปี 2562 .. (17) ประมวลข้อกล่าวหาฐานความผิดตามพระราชกำหน.. (8)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

     ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110