อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี 

 เผยเเพร่: 2021-06-17 |  อ่าน: 391 ครั้ง

 

                                                                             ข้าราชการ            ลูกจ้างประจำ     พนักงานราชการ

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี              4 ราย                   4  ราย                 3  ราย