การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการทำประมงอวนครอบ ช้อน ยก ปลากะตัก ในจังหวัดระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการทำประมงอวนครอบ ช้อน ยก ปลากะตัก ในจังหวัดระยอง 

เอกสารภายใน


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฯ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การทำประมงอวนครอบ ช้อน ยก ปลากะตัก ในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) โดยมีชาวประมงที่ทำอวนครอบปลากะตักขนาดเล็ก ชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 72 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ" ในห้วงวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณ...  180   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเม...  171  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้...  170  รับสมัครพนักงานราชการ   132  การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2017   110  พิธีส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมง   109  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลบ้านตากวน   94  รับสมัครพนักงานราชการ   94  การติดตามผลกระทบ "ท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลรั่ว" จังหวัดระยอง   74  การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนมกราคม 2565   64

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ