บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

นายธนัช ศรีคุ้ม

ผู้อำนวยการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

 เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ