อบรมการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

อบรมการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) 

เอกสารภายใน

 เผยเเพร่: 2019-10-29  |   ข่าววันที่: 2019-10-28 |  อ่าน: 353 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายปฏิญญา ศรีสำราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ เรื่อง “การใช้งานระบบโปรแกรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยมีหัวข้อการเรียนรู้หลักการของโปรแกรมระบบเฝ้าระวังแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม เพื่อใช้ในกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งเลี้ยงหอยทะเล เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมบันทึกและคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งทะเล และเรียนรู้วิธีการขึ้นทะเบียนรับรอบแหล่งเพาะพันธุ์กุ้ง และการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำเบื้องต้น

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์.. (1,265)  เยี่ยมชมการจัดทำธนาคารปูไข่ของ ชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม.. (941) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (726) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (712) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตราด.. (592) กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านเกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.. (580) ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ให้การต้อนรับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจินียรึง คอนซัลแตนท์ จำกัด .. (576) การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น รุ่นที่ 17.. (558) คณะเจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (556) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำประจำเดือนสิงหาคม 2562.. (551)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160