การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืนของปลาทูในจังหวัดตราด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืนของปลาทูในจังหวัดตราด 

เอกสารภายใน


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืนของปลาทูในจังหวัดตราด ภายใต้โครงการ Establishment and Operation of a regional System of Fisheries Refugiain the South China Sea and Gulf of Thailand

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการอีซูซุ ห.จ.ก. อีซูซุตราดเซลล์ อำเภอเมือง จ.ตราด

โดยได้รับเกียรติจากนายสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีหลายภาคส่วน อาทิเช่น ผอ. ศพม.ระยอง ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่จากกรมประมง ศูนย์พัฒนาการประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อาจารย์มหาวิทยาลัย ตัวแทนชาวประมง และตัวแทนจากองค์กรอิสระด้านประมง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ตัวแทนชาวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย มีส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั้งยืนของปลาทูในจังหวัดตราด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   122   ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   72  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   69  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   66  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ