ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายธนัช ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมกิจกรรม " โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2565 " ณ กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกิจกรรมมีการทำบุญประจำปีของกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ การปล่อยสัตว์น้ำ อาทิเช่น พ่อแม่พันธุ์ปูม้า พ่อแม่พันธุ์หอยหวาน ลูกพันธุ์ปูม้า ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ และลูกพันธุ์หอยหวาน โดยศูนย์ ฯ สนับสนุนลูกพันธุ์หอยหวาน ขนาด 1-2 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ (บ้านปลา) บริเวณชายฝั่งทะเลหนองแฟบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   119   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   118  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  84  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ