กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวานบริเวณเขตอนุรักษ์หอยหวานหาดพยูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวานบริเวณเขตอนุรักษ์หอยหวานหาดพยูน วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์หอยหวานขนาด  1 – 2  เซนติเมตร จำนวน 80,000 ตัว บริเวณเขตอนุรักษ์หอยหวานหาดพยูน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลในท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น ภายใต้ “โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม” ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   71  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   66  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ