ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า จังหวัดตราด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า จังหวัดตราด วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีนางฐิติพร หลาวประเสริฐ ประมงจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม นายธนัช ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง และนายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงชำนาญการ ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง นำเสนอข้อมูลแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว โดยมีชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดตราด  และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้าดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ