แจ้งการดำเนินการจัดวางปะการังเทียม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


แจ้งการดำเนินการจัดวางปะการังเทียม กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง จะดำเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในจังหวัดระยอง จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ห่างจากฝั่ง 8.25 กิโลเมตร ระดับความลึกน้ำ 15 เมตร บริเวณ 12 องศา 33.050 ลิปดาเหนือ ถึง 12 องศา 33.300 ลิปดาเหนือ และ 101 องศา 21.100 ลิปดาตะวันออก ถึง 101 องศา 22.100 ลิปดาตะวันออก โดยจะทำการจัดวางแท่งคอนกรีตขนาด 1.5 เมตร จำนวน 430 แท่ง ทุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขต จำนวน 4 ทุ่น เพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณพื้นที่ตำบลเพ และตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จึงขอความร่วมมือมายังชาวประมงเพื่อร่วมสังเกตการณ์ และขอให้งดทำการประมงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องมือประมง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เป็นเวลาประมาณ 2 วัน หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้้วเสร็จ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   119   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  84  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ