โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน เดือนกันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองลงพื้นที่มอบป้ายแนวทาง มาตรการ ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล ตามโครงการ "การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพยูน" ในพื้นที่ตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และหมู่เกาะกูด จังหวัดตราด ทั้งนี้ชุมชนเป็นผู้กำหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์พะยูนดังกล่าว โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของพะยูน และการทำประมงของชุมชนเดือนกันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองลงพื้นที่มอบป้ายแนวทาง มาตรการ ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล ตามโครงการ "การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพยูน" ในพื้นที่ตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และหมู่เกาะกูด จังหวัดตราด ทั้งนี้ชุมชนเป็น
ผู้กำหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์พะยูนดังกล่าว โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของพะยูน และการทำประมงของชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ