ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กรมประมงจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม เป็นปะการังเทียมแท่งคอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จำนวน 430 แท่ง ให้กับผู้แทนชุมชนประมงหาดแม่รำพึงจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการอนุรักษ์ แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ หอยหวาน จำนวน 20,000 ตัว ปลากะพง จำนวน 3,600 ตัว ลงสู่ทะเลระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้มากมาย อาทิ นิทรรศการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริฯ นิทรรศการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพื่อให้ชาวประมงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปะการังเทียมเพื่อบริหารจัดการประมงที่ยั่งยืน และนิทรรศการเพื่อการรณรงค์ลดขยะทะเลจากภาคการประมง โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พล.ร.ต.ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนกรมาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะกรรมการโครงการฯ และมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ร่วมงานเพื่อเป็นสักขีพยานกว่า 130 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   119   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ