เปิดตัว โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


เปิดตัว โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง กรมประมง ร่วมกับสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง จ.ระยอง และกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ “ฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม” ภายใต้งาน Miracle of the Sea and Fisherman market @ Rayong ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเรืองฤทธิ์  ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจของโครงการฯ ร่วมกันทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ นายธนัช ศรีคุ้ม (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง) นายวีระพงศ์  ด้วงพิบูลย์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) นายภูวิศธรณ์ เลิศวีระศิริกุล (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง) และ นายพิสิทธิ์ บุญเจริญ (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน) รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นายสมชาย วสุอนันต์กุล (ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านฉาง) นายสุชิน พูลหิรัญ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง) และนายเสรี  เรือนหล้า (ประมงจังหวัดระยอง) ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชาวประมง นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่น ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรหอยหวาน โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงตู้ปลาทะเล นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการฯ สัตว์น้ำในแนวปะการังเทียม และขยะทะเล ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ประมงจากชุมชนประมงในพื้นที่อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ