การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืนในจังหวัดตราด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืนในจังหวัดตราด วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่หลับภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืนในจังหวัดตราด ภายใต้โครงการ Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand ณ ห้องประชุมโรงแรม เจ พี แกรนด์ จังหวัดตราด โดยมีนายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 47 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชาวประมง และตัวแทนจากองค์กรอิสระด้านประมง โดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ และร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำในจังหวัดตราด เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมงและชุมชนประมงต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ