มหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


มหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด อาทิ ปลาโนรี ปลาปักเป้าหนามทุเรียน ปลาผีเสื้อปากยาว ปลาการ์ตูนส้มขาว ดาวทะเล เม่นทะเล เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษา เรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ ในงาน "มหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง" ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานจัดนิทรรศการอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และเพื่อส่งเสริมการกวีของจังหวัดระยอง และของประเทศชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ