กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ ฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง นายธนัช ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง (ผู้แทนกรมประมง) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสนองพระดำริฯ ในการอนุรักษ์แนวปะการังและทรัพยากรใต้ทะเลไทย ตลอดจนระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ซึ่งมี พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธาน ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมจัดนิทรรศการ โดยมีการจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งที่มาของขยะทะเล ผลกระทบของขยะทะเลต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ การจัดสร้างปะการังเทียม และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำหายากเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของนิทรรศการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ