ดำน้ำติดตามผลกระทบกรณีน้ำมันดิบรั่วไหล จังหวัดระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


ดำน้ำติดตามผลกระทบกรณีน้ำมันดิบรั่วไหล จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ออกปฏิบัติการดำน้ำเพื่อสำรวจติดตามและเฝ้าระวัง ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล จังหวัดระยอง ที่มีต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ และแหล่งทำการประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) กปม. 57-1-01 หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทั่วไป สภาพพื้นทะเล รวมถึงสภาพแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในตำแหน่ง F1 และ F2 เป็นกองปะการังเทียมจัดวางด้วยวัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1.5x1.5x1.5 ลูกบาศก์เมตร ทั้ง 2 ตำแหน่ง มีคุณภาพน้ำได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม และความโปร่งแสง อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ตามประเภทการใช้ประโยชน์ประเภทคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน การสังเกตด้วยสายตาและบันทึกภาพถ่ายไม่พบตะกอนน้ำมัน พบกลุ่มปลากะพง ปลาสร้อยนกเขา ปลากล้วย และพบสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ เช่น ปลาผีเสื้อ ปลากระดี่ทะเล ทากทะเล ปูหิน หอยเบี้ย เป็นต้น นอกจากนี้พบการทำประมงประเภทลอบปลา และเบ็ดมือในบริเวณดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   71  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   66  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ