กิจกรรมรักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


กิจกรรมรักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ" สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสนองงาน
ในพระดำริ ในการรักษาระบบนิเวศรวมถึงอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย จัดโดยทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งมี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 4 ชนิด ประกอบไปด้วย หอยมือเสือ กุ้งกุลาดำ ปลาฉลามกบ และเต่าทะเล มีการเก็บขยะชายหาด ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล และปลูกปะการัง

ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาฉลามกบอายุ 2 - 3 เดือน จำนวน 18 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้ความรู้ และแนะนำวิธีการปล่อยปลาอย่างถูกต้อง เพื่อให้สัตว์น้ำสามารถเจริญเติบโตอยู่รอดได้ในธรรมชาติ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ