สำรวจและติดตามแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


สำรวจและติดตามแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ออกปฏิบัติงานดำน้ำเพื่อสำรวจติดตามแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในแหล่งปะการังเทียม กปม. 61 จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2565 เก็บข้อมูลประชาคมปลาโดยวิธีดำน้ำจำแนกชนิดและนับจำนวนปลา พร้อมถ่ายภาพประกอบศึกษาตามโครงการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงประชาคมสัตว์น้ำในกองปะการังเทียมขนาดใหญ่ และดำเนินการเก็บแผ่นปูนเพื่อศึกษาชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนผิววัสดุปะการังเทียมชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังการติดตั้งระยะเวลา 14 เดือน ของโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนพื้นผิววัสดุปะการังเทียมชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีขนาดต่างกัน ตำแหน่ง F1 ซึ่งเป็นกองปะการังเทียมจัดวางด้วยวัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 3x3x3 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 9 แท่ง และตำแหน่ง BC1 เป็นกองปะการังเทียมจัดวางด้วยวัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1.5x1.5x1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 14 แท่ง จากการสำรวจพบปลากะพงข้างเหลือง ปลากะพงเหลืองขมิ้น ปลาสร้อยนกเขา ปลากล้วยหางเหลือง เป็นชนิดเด่น และพบสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ เช่น ปลาโนรี ปลาผีเสื้อ ปลากระดี่ทะเล ทากทะเล ปูหิน เป็นต้น สำหรับสิ่งเกาะติดจะดำเนินการจำแนกชนิดต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ