ติดตามสภาวะการทำประมงของเรือประมงพื้นบ้าน เดือนเมษายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


ติดตามสภาวะการทำประมงของเรือประมงพื้นบ้าน เดือนเมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ดำเนินการออกสำรวจและติดตามการทำประมงของเรือประมงพื้นบ้านบริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลแกลง ตำบลตะพง และตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยดำเนินการตามแผนการติดตามสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านเพื่อสอบถามปัญหาและผลกระทบในการทำประมงจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 พบว่าชาวประมงที่ทำประมงด้วยเครื่องมืออวนจมปู ส่วนใหญ่ออกทำการประมงได้ตามปกติ และกลับเข้ามาทำประมงบริเวณแหล่งประมงเดิม ได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลหาดแม่รำพึง ชายฝั่งทะเลหน้าเกาะเสม็ดและหินญวน ระยะห่างฝั่ง 2 - 3 ไมล์ทะเล ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้จากอวนจมปู 3 - 10 กิโลกรัม/วัน ราคาปูม้า 350 - 400 บาท/กิโลกรัม  ชาวประมงสามารถจำหน่ายสัตว์น้ำผ่านพ่อค้าคนกลางและแม่ค้ารับซื้อสัตว์น้ำในตลาดสดได้ตามปกติ เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำมากขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ