กิจกรรมพิเศษทะเลเรียกขาล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


กิจกรรมพิเศษทะเลเรียกขาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง กรมประมง จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ "ทะเลเรียกขาล" กับการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่มีชื่อหรือลวดลายเหมือนเสือระหว่างวันที่ 13 - 30 เมษายน 2565 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ภายในงานมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่มีลวดลายสวยงามคล้ายลายของเสือ เช่น ปลาเสือพ่นน้ำ ลูกปลาฉลามกบ ปลาตะคองเหลือง ปลาตะกรับเสือดาว ฯลฯ และอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในช่วงวันหยุดสงกราต์ (13-15 เมษายน 2565) คือ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวนกว่า 3,000 ตัว ลงสู่ท้องทะเล ซึ่งเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ต่างๆ ทางด้านชีววิทยาของสัตว์น้ำอีกมากมายให้ได้เรียนรู้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้เข้าชมต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   123   ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   123  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   120  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   71  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    69  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  66  แจ้งการดำเนินการจัดวางปะการังเทียม   65  การสำรวจทรัพยากรประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนตุลาคม 2565   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ