ติดตามสภาวะการทำประมงของเรือประมงพื้นบ้าน เดือนมีนาคม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


ติดตามสภาวะการทำประมงของเรือประมงพื้นบ้าน เดือนมีนาคม เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้ออกสำรวจและติดตามการทำประมงของเรือประมงพื้นบ้านบริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลตะพง และตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยดำเนิการตามแผนการติดตามสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้าน โดยสอบถามปัญหาและผลกระทบในการทำประมงจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล พบว่าชาวประมงที่ทำประมงด้วยเครื่องมืออวนจมปู อวนลอยปลา และลอบหมึก ส่วนใหญ่ออกทำการประมงได้ตามปกติ และมีการย้ายแหล่งประมงกลับเข้ามาบริเวณแหล่งเดิมได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลหาดแม่รำพึง และบริเวณชายฝั่งทะเลหน้าเกาะเสม็ด ระยะห่างฝั่ง 2-3 ไมล์ เนื่องจากไม่พบคราบน้ำมันในแหล่งทำประมงบริเวณดังกล่าว สำหรับการจำหน่ายสัตว์น้ำหากชาวประมงนำสัตว์น้ำไปจำหน่ายที่ตลาดสดด้วยตนเองจะสามารถกำหนดราคาสัตว์น้ำได้เอง แต่เนื่องจากผู้บริโภคบางรายยังมีความกังวลว่าอาจพบการปนเปื้อนของคราบน้ำมันในสัตว์น้ำ ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการจำหน่ายสัตว์น้ำ ชาวประมงจึงมีความจำเป็นต้องจำหน่ายสัตว์น้ำผ่านพ่อค้าคนกลางหรือแม่ค้ารับซื้อสัตว์น้ำในตลาดสด ซึ่งไม่สามารถกำหนดราคาสัตว์น้ำได้เองทำให้มีรายได้จากการทำประมงลดลง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ