เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงแนวทางการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้งในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงแนวทางการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้งในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 10 -13 มีนาคม 2563 นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงแนวทางการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้งในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ณ บ้านหนองเหมือดแอ่ บ้านท่าลาด บ้านโคกใหญ่ บ้านท่าศิลา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ชุมชนดูแลรักษาสัตว์น้ำภายในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชนอย่างเข้มงวด ให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตจนถึงฤดูน้ำแดง ให้สามารถขยายพันธุ์วางไข่ได้ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ