ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนเมษายน 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนเมษายน 2563 นายประมุข  ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) มอบหมายเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ดำเนินการเก็บข้อมูลความยาวและน้ำหนักของสัตว์น้ำเศรษฐกิจในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน 5 ชนิด ประกอบด้วย ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาตะเพียน ปลานิล และปลาซิวแก้ว ภายใต้โครงการการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ำ  (MSY) ประจำเดือนเมษายน 2563 พร้อมทัั้งได้สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อทำการศึกษาพัฒนาของไข่ปลา(ค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธ์(GSI)) ในช่วงเดือนเมษายนนี้อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ