ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนเมษายน 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนเมษายน 2563 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |   ข่าววันที่: 2020-04-13 |  อ่าน: 280 ครั้ง
 

นายประมุข  ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) มอบหมายเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ดำเนินการเก็บข้อมูลความยาวและน้ำหนักของสัตว์น้ำเศรษฐกิจในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน 5 ชนิด ประกอบด้วย ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาตะเพียน ปลานิล และปลาซิวแก้ว ภายใต้โครงการการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ำ  (MSY) ประจำเดือนเมษายน 2563 พร้อมทัั้งได้สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อทำการศึกษาพัฒนาของไข่ปลา(ค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธ์(GSI)) ในช่วงเดือนเมษายนนี้อีกด้วย

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง ออกประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ.. (1,142)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำลำน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู.. (912) ลดใช้ถุงพลาสติกในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (491) แจกหน้ากากอนามัย (COVID-19).. (481) โครงการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ของกรมประมงประจำปี 2563.. (477) พิธีเปิดใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (462) ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (435) ประชุมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 .. (391) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563.. (386) ย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย.. (363)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250