พิธีเปิดใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563


พิธีเปิดใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนราชการอำเภอโนนสัง ร่วมพิธีเปิดใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสถิต คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานในพิธี เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดขอนแก่น ได้ทราบถึงข้อปฏิบัติตามกฎหมายและร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการทำการประมงอย่างถูกวิธีไม่ทำลายสัตว์น้ำด้วยการใช้เครื่องมือทำการประมงที่ทำลายล้าง ไม่จับปลาในฤดูมีไข่ เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำจืดได้แพร่ขยายพันธุ์และมีใช้อย่างยั่งยืน โดยในงานมีนายบุญหลาย กุลนารัตน์ (ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนสัง ผู้นำชุมชนให้การต้อนรับอย่างดี