ย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


ย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น และผู้นำชุมชนบ้านท่าลาด ย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย ภายใต้โครงการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ของกรมประมงประจำปี 2563 ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณบ้านท่าลาด ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภูซึ่งระดับน้ำบริเวณนี้เหลือเพียง 30-40 เซนติเมตร เพื่อย้ายพันธุ์สัตว์น้ำไปบริเวณหาดบ้านหนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู พร้อมทั้งได้นำสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ (ปลาแขยงธง ปลากาดำ) กลับศูนย์วิจัยฯ เพื่อทำการเพาะเลี้ยงและอนุบาลเพื่อนำกลับมาปล่อยในแหล่งน้ำต่อไป โดยมี นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมการย้ายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในครัั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ