อธิบดีกรมประมงและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

อธิบดีกรมประมงและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |   ข่าววันที่: 2020-03-06 |  อ่าน: 305 ครั้ง
 

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยดร.สง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมาน้ำจืด นายเฉลิมชัย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) โดยมีนายประมุข ฤาแก้วมา ผอ.ศูนย์วิจัยฯ และนายสุธีร์ ศรีเพชร หัวหน้าหน่วยป้องกันฯพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ำให้มีความรัก สามัคคีกันในองค์กร มุ่งให้บริการประชาชนอย่างญาติมิตร ตามนโยบาย “คนสำราญ งานสำเร็จ” ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด รวมทั้งให้ความสำคัญของทรัพยากรประมงน้ำจืดซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญด้านทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีความสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการเน้นยำการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะการปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีความต้องการชาวประมง ตลอดจนเน้นยำการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง ออกประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ.. (1,148)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำลำน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู.. (919) ลดใช้ถุงพลาสติกในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (497) แจกหน้ากากอนามัย (COVID-19).. (486) โครงการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ของกรมประมงประจำปี 2563.. (481) พิธีเปิดใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (466) ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (441) ประชุมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 .. (394) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563.. (390) ย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย.. (367)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250