อธิบดีกรมประมงและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


อธิบดีกรมประมงและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยดร.สง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมาน้ำจืด นายเฉลิมชัย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) โดยมีนายประมุข ฤาแก้วมา ผอ.ศูนย์วิจัยฯ และนายสุธีร์ ศรีเพชร หัวหน้าหน่วยป้องกันฯพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ำให้มีความรัก สามัคคีกันในองค์กร มุ่งให้บริการประชาชนอย่างญาติมิตร ตามนโยบาย “คนสำราญ งานสำเร็จ” ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด รวมทั้งให้ความสำคัญของทรัพยากรประมงน้ำจืดซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญด้านทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีความสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการเน้นยำการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะการปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีความต้องการชาวประมง ตลอดจนเน้นยำการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ