กิจกรรมประมงชุมชนบ้านห้วยบง”ชุมชนห้วยบง ประมงเข้มแข็ง”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


กิจกรรมประมงชุมชนบ้านห้วยบง”ชุมชนห้วยบง ประมงเข้มแข็ง” วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม กิจกรรมประมงชุมชนบ้านห้วยบง”ชุมชนห้วยบง ประมงเข้มแข็ง” ซึ่งทางกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเสนอเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่ บ้านห้วยบง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์)ร่วมกับ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และชุมชนบ้านห้วยบง โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม(ชุมชนห้วยบง ประมงเข้มแข็ง,) รับฟังบรรยายการจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม มิติการใช้ทรัพยากรประมงจากการอนุรักษ์เพื่อการแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาบ้านห้วยบงใน มิติชุมชนกับการจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมจากประธานฯกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านห้วยบง และมิติชาวประมงกับการใช้ประโยชน์จากห้วยบงจากชาวประมงผู้ทำประมงกุ้งก้ามกราม โดยท่านอธิบดีกรมประมงได้ร่วมกันปล่อยพ่อแม่พันธุ์สัตว์นำ้ลงบึงบ้านห้วยบง มอบหนังสือภาพพันธุ์ปลาในบึงห้วยบงและอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมตัดเชือกทิ้งกร่ำเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ