ดำเนินการลำเลียงพ่อแม่พันธุ์ปลาจากบริเวณหน้าประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


ดำเนินการลำเลียงพ่อแม่พันธุ์ปลาจากบริเวณหน้าประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์   เมื่อวันที่ 24 ถึง 25 พฤศจิกายน 2564 ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) ดำเนินการลำเลียงพ่อแม่พันธุ์ปลาจากบริเวณหน้าประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องจากมีการปิดบานประตูระบายน้ำ ส่งผลให้มีพันธุ์สัตว์น้ำเคลื่อนที่มีอาศัยอยู่บริเวณบ่อน้ำหน้าประตูน้ำตกค้างอยู่จำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้ามทำการประมง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ทั้งนี้ ทีมงานกรมประมงที่ได้ร่วมรวบรวมสัตว์น้ำเบื้องต้นจากการประเมินสัตว์น้ำที่มีการขนย้ายครั้งนี้มีน้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลกรัมพร้อมนำปล่อยลงสู่ลำน้ำพองตอนล่าง โดยพบพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลาย อาทิ ปลาสวาย ปลาสร้อยขาว ปลาไส้ตัน ปลาตะเพียน ปลาหมู ปลากดเหลือง ปลาเทโพ และชนิดพันธุ์ปลาที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น ปลากดคัง ปลากดเหลืองใหญ่ ปลาเค้าขาว ปลาแขยงข้างลาย
ปลาหมูคอก นำกลับมาเพาะพันธุ์เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำต่อไป นอกจากนี้ ระหว่างรวบรวมพบปลาบึก ขนาดความยาว 220 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม ทางศูนย์วิจัยฯ คาดว่าเป็นปลาที่หลุดมาจากการเปิดประตูระบายน้ำจึงได้นำกลับไปปล่อยในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ