การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ฯ (MSY) ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ฯ (MSY) ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565   เมื่อวันที่ 16 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง  กิจกรรมย่อยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ฯ (MSY) ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยทำการวัดขนาดความยาว และชั่งน้ำหนักของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาซิวแก้ว ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว และปลากระมัง พร้อมทั้งศึกษาการสืบพันธุ์ของปลาระยะเจริญพันธุ์ (Maturity stage) และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา (Gonadosomatic Index, GSI) ภายในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตามกิจกรรมการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงฯ (น้ำแดง) ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ