Logbook เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


Logbook เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 Logbook เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565..คลิก

    เมื่อวันที่ 23 และ 29 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลัก การจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยการประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดด้วยการวางสมุดปูม (Logbook) โดยทำการเก็บข้อมูลผลจับสัตว์น้ำจากแพปลาในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 พร้อมทั้งทำการสัมภาษณ์ข้อมูลผลจับสัตว์น้ำรายวันของชาวประมงที่ทำการประมงในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ปล่อยกุ้ง บ้านดอนกอก บ้านภูเขาวง และหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 ปล่อยกุ้ง บ้านดอนกอก บ้านภูเขาวง และหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังห... จำนวนผู้อ่าน 194  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566   จำนวนผู้อ่าน 97 MSY ประจำเดือนมกราคม 2566 MSY ประจำเดือนมกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 84 MSY, Logbook, GSI ประจำเดือนธันวาคม 2565 MSY, Logbook, GSI ประจำเดือนธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 84 อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบ เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดของเครื่องมือประมง Hand-drawing Fishing Gears อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบ เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดของเครื่องมือป... จำนวนผู้อ่าน 57 ปล่อยกุ้ง บ้านโนนสวรรค์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 ปล่อยกุ้ง บ้านโนนสวรรค์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 54 กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ... จำนวนผู้อ่าน 54 ปล่อยกุ้งโครงการพัฒนาห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 ปล่อยกุ้งโครงการพัฒนาห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 48 ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 130,000 ตัว  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 130,000 ตัว   จำนวนผู้อ่าน 46 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกรามของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมโรงเพาะฟักกุ้งก้า... จำนวนผู้อ่าน 46


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

    รายละเอียด 250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250  email  ifubonrat@gmail.com  โทรศัพท์ 043446109  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6