โครงการการศึกษาความชุกชุมและความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย (MRCs)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

โครงการการศึกษาความชุกชุมและความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย (MRCs)  

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2021-07-01  |   ข่าววันที่: 2021-07-01 |  อ่าน: 102 ครั้ง
 

        วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการการศึกษาความชุกชุมและความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย (MRCs) โดยทำการเก็บข้อมูลการทำประมงของชาวประมง ณ บ้านท่าแดง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง ออกประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ.. (1,148)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำลำน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู.. (919) ลดใช้ถุงพลาสติกในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (497) แจกหน้ากากอนามัย (COVID-19).. (486) โครงการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ของกรมประมงประจำปี 2563.. (481) พิธีเปิดใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (466) ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (441) ประชุมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 .. (394) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563.. (390) ย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย.. (367)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250