โครงการการศึกษาความชุกชุมและความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย (MRCs)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


โครงการการศึกษาความชุกชุมและความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย (MRCs)         วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการการศึกษาความชุกชุมและความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย (MRCs) โดยทำการเก็บข้อมูลการทำประมงของชาวประมง ณ บ้านท่าแดง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ