เก็บข้อมูลผลจับสัตว์น้ำจากแพปลาในเขื่อนอุบลรัตน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


เก็บข้อมูลผลจับสัตว์น้ำจากแพปลาในเขื่อนอุบลรัตน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564    เมื่อวันที่ 28 ถึง 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลัก การจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยการประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดด้วยการวางสมุดปูม (Logbook) โดยทำการเก็บข้อมูลผลจับสัตว์น้ำจากแพปลาเพื่อรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง” ปี 2564 คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน โดยพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ปิดฤดูวางไข่ในวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2564 นี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ