โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2564     เมื่อวันที่ 21 ถึง 25 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2564 โดยทำการสำรวจลูกปลาด้วยอวนทับตลิ่ง การประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อด้วยลงแรงประมง (CPUE) เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน พร้อมทั้งศึกษาพัฒนาการระยะไข่ของสัตว์น้ำจากตัวอย่างสัตว์น้ำที่ได้จากการสำรวจและการรวบรวมจากชาวประมง จำนวน 5 จุดสำรวจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ