GSI ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

GSI ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2021-07-04  |   ข่าววันที่: 2021-07-02 |  อ่าน: 92 ครั้ง
 

      เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานโครงการการติดตามผลมาตรการการกำหนดพื้นที่และระยะเวลา ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน โดยการศึกษาระยะการพัฒนาของไข่ปลา (GSI)  ในพื้นที่ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี และดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2564

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง ออกประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ.. (1,141)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำลำน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู.. (912) ลดใช้ถุงพลาสติกในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (491) แจกหน้ากากอนามัย (COVID-19).. (480) โครงการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ของกรมประมงประจำปี 2563.. (477) พิธีเปิดใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (462) ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (433) ประชุมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 .. (391) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563.. (386) ย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย.. (363)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250