GSI ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


GSI ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี       เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานโครงการการติดตามผลมาตรการการกำหนดพื้นที่และระยะเวลา ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน โดยการศึกษาระยะการพัฒนาของไข่ปลา (GSI)  ในพื้นที่ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี และดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ