สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรปูลากะป๊ะ อ.เมือง จ.นราธิวาส (18-19 มี.ค. 63)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรปูลากะป๊ะ อ.เมือง จ.นราธิวาส (18-19 มี.ค. 63) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-20  |   ข่าววันที่: 2020-03-20 |  อ่าน: 228 ครั้ง
 

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่โภชนากรกลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพราราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำผลิตภัณท์ที่สาธิตได้แก่ ปลาแดดเดียว ปลาหวาน หอยสามรส น้ำพริกนรก และน้ำพริกตาแดง ให้กับกลุ่มสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปูลากะป๊ะ จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900