ทดลองอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยโมเดลเครื่องอบแห้ง (26 กุมภาพันธ์ 2563)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

ทดลองอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยโมเดลเครื่องอบแห้ง (26 กุมภาพันธ์ 2563) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-02  |   ข่าววันที่: 2020-03-02 |  อ่าน: 370 ครั้ง
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา ทดลองอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร (ปลานิล หมู กล้วย พริก ขนุน ข่า ขมิ้น ตะไคร้) ด้วยโมเดลเครื่องอบแห้งที่ใช้ความร้อนจากลมร้อนร่วมกับอินฟราเรดประสิทธิภาพสูง ณ อาคารเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งค่าอุณหภูมิ 60 – 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง สรุปผลในภาพรวมเครื่องอบแห้งใช้งานได้ตามที่ต้องการ ขั้นตอนต่อไปต้องทดลองระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งให้สอดคล้องกับชนิด ความหนา และความชื้นของวัตถุดิบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900